Fortsätt med din pågående utbildning från tidigare hemsida

Jag har en påbörjad utbildning sedan tidigare. Hur forsätter jag?

Om du vill fortsätta med en utbildning som du har påbörjat innan vi uppdaterade hemsidan är det bara att klicka på "Logga in" och välja sms som inloggningsmetod. Alltså precis likadant som tidigare.

Legitimera dig med BankID före slutprov

Precis som på tidigare hemsidan erbjuder vi alla deltagare att kostnadsfritt registrera sitt godkända utbildningsresultat på ID06 kompetensdatabas. Även på den nya hemsidan måste deltagaren legitimera sig med BankID samt godkänna ID06 samtyckevillkor före slutprovet för att resultatet ska registreras på ID06.
Det framgår tydligt när du kommer till slutprovet att du ska logga in med BankID om du vill registrera ditt resultat på ID06.
Skillnaden mot vår gamla hemsida är att du nu (om du legitimerar dig med BankID före provet) göra om din inloggningsmetod till just BankID. Det innebär med andra ord att du i fortsättningen använder BankID istället för sms när du ska logga in på ditt konto.

Hittar du inte din pågående utbildning?

Om du är inloggad men inte hittar din pågående utbildning så beror det troligen på att du har loggat in med BankID, men när du gjorde utbildningen tidigare hade du loggat in med sms. Du löser detta genom att gå till "Inställningar" (klicka på cirkeln med dina initialer, uppe i högra hörnet). Under inställningar står det vilken inloggningsmetod du använder och du ges möjlighet att slå ihop dina två användarkonton. Det vill säga slå ihop ditt gamla "sms-konto" med ditt nya "BankID-konto". "Slå ihop användarkonton" och följ stegen.
Har du några frågor eller funderingar är det bara att [kontakta oss >][/kontakt]