ARBETE PÅ VÄG: GRUNDUTBILDNING KONSULT

Kursen ger intyg i APV steg 1.1, 1.2 och 1.3, samt APV nivå 1 och 2. Registrering av ditt utbildningsbevis i ID06 kompetensdatabas ingår i priset.

PRIS: 2 500 kr (exkl. moms)

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig till dig inom konsultbranschen eller liknande branscher och utgör en komplett paketlösning som motsvarar kompetens enligt såväl Arbete på väg steg 1.1, 1.2 och 1.3, samt kompetens enligt Arbete på väg nivå 1 och 2.

Det innebär att du utöver allmän grundutbildning får den kunskap som krävs vid alla arbeten som berörs av passerande fordonstrafik, till exempel om du ska utföra planerings-, projekterings- eller vägarbeten där du beträder vägbanan eller vägslänten. Likaså får du den kunskap som krävs om du ska framföra någon form av väghållningsfordon, vilket inkluderar till exempel personbilar som används i exempelvis projekterings- eller mätarbete eller liknande.

För specifika roller och uppgifter kan det krävas att du även bygger på med ytterligare kompetens inom APV steg 2 och 3.

Innehåll

Utbildningen förklarar, med hjälp av bland annat V3-principen, hur en vägarbetsplats bör vara uppbyggd samt hur man kan öka säkerheten. Vi går igenom vägmärken och vad du ska tänka på vid utmärkning, samt vad som gäller för tunga skydd och utrustning i stort.

Det handlar om att bidra till en trygg arbetsmiljö, att veta vem som har ansvar för vad samt vad som krävs av dig när det gäller till exempel skyddsutrustning.

Vi går också igenom vad som gäller för olika typer av väghållningsfordon. Vi tittar närmare på vilka vägmärken och anordningar som får monteras på fordon, samt regler och krav gällande utrustning, last och redskap på fordon.

Utbildningen betonar vikten av att uppmärksamma, analysera och åtgärda alla risker och går igenom vad som gäller vid riskbedömning och uppförandet av en handlingsplan. Det handlar också om att känna till de lagar, krav och föreskrifter som rör ditt arbete och vi tittar närmare på kapitel tolv i trafikförordningen, som berör just väghållningsfordon.

Vi går också igenom grundregler och fakta kring trafiksäkerhet och olyckor samt diskuterar trafikanters beteende och vikten av att tänka på oskyddade trafikanter. Vidare går vi igenom grunderna för arbete som vakt samt vad som gäller vid användning av lots.

Upplägg och tidsåtgång

Utbildningen består av 20 lektioner. Varje lektion är cirka 5–15 minuter plus tillhörande repetitionsfrågor. Utbildningen innehåller även ett slutprov. Tidsåtgången varierar beroende på din förkunskap och på hur många gånger du vill se lektionerna och göra repetitionsfrågorna. Generellt rekommenderar vi att personer med erfarenhet totalt avsätter cirka 5 timmar för att genomföra den här utbildningen.