Arbete på väg steg 1.1 - Allmän Grundutbildning

Ger intyg för APV steg 1.1 samt APV nivå 1.
Köp

810 kr

Priser visas exkl. moms.
Trailer

Vad innebär utbildningen?

Vi vill ge en tydlig bild av våra utbildningar innan kunden beställer. Ibland kan det också vara lite svårt att veta vilken utbildning som faktiskt krävs. I den här filmen förklarar vi hur utbildningen är upplagd, vem den riktar sig till och hur den skiljer sig från andra utbildningar vi erbjuder.

Om utbildningen

Den här utbildningen ger den allmänna grundkunskap (enligt APV steg 1.1 och APV nivå 1) som är ett krav för alla som i sitt arbete befinner sig vid någon form av vägarbetsplats. Detta oavsett din uppgift och även om du bara är där tillfälligt. Om du i ditt arbete endast berörs av trafik i mindre omfattning, till exempel vid tunneldrivning eller vissa brobyggen, kan det räcka med denna kurs. Men oftast krävs att du sedan bygger på med ytterligare kompetens, till exempel om du ska köra någon form av väghållningsfordon eller utföra arbete vid passerande fordonstrafik. I så fall kan någon av våra kombinerade kurser vara ett bättre val för dig.

Utbildningen följer trafikverkets föreskrifter TDOK 2018:0371 och TRVK 2012:86.

Läs mer om utbildningen >