I TRAFIKEN

I trafiken är vårt koncept för att sprida kunskap om vägarbete till en bredare allmänhet, det vill säga även till alla “vanliga” trafikanter. Målet är att öka förståelsen för vad det innebär att ha vägen som arbetsplats, och därmed skapa en trafikmiljö med ömsesidig respekt för varandra.

Konceptet består av två delar: Dels en pod, om en olycka vid ett vägarbete på E6:an, dels en minikurs ur trafikantens perspektiv. Båda är helt gratis och du hittar dem nedan.

Testa själv eller tipsa vänner och familj. Mycket nöje!

Pod: Motorvägen – en arbetsplats

I den här poden får du lyssna till Christers berättelse från ett beläggningsarbete en sommarnatt på E6:an utanför Göteborg. Under drygt 5 minuter delar han med sig av upplevelsen att stå mitt framför en lastbil som i full fart är på väg in i arbetsplatsen.

Motorvägen - En arbetsplats - Entreprenadakademin
00:00 / 00:00

Sprid kunskapen

Gratis minikurs: Ett vägarbete i vägen

I den här kursen får du som trafikant lite grundkunskaper om vägarbeten – ur ditt perspektiv. Kursen är textbaserad och uppdelad i åtta korta avsnitt som du får direkt i din mobil, antingen via mail eller facebook messenger. Du får ett avsnitt per dag och behöver inte prestera någonting. Vår förhoppning är helt enkelt att ge dig en större förståelse för varför en vägarbetsplats är uppbygd som den är – och en inblick i hur din hjärna fungerar! Utbildningen levereras via dailybitsof.

Sprid kunskapen

Om du, ditt företag, organisation eller förening vill sprida kunskapen kring vägarbeten och tycker detta är ett bra sätt, är det bara att dela länken nedan. Du behöver inte maila och be om lov, vi blir bara glada!

 

www.entreprenadakademin.se/i-trafiken