ALLMÄNNA VILLKOR - ENTREPRENADASSISTENTEN

Entreprenadakademin (EA) tillhandahåller webbutbildningar via Entreprenadassistenten. Dessa villkor är tillämpliga på avtal mellan EA och Beställare rörande webbutbildning om inget annat skriftligen har avtalats.
 

Genom att fylla i sina uppgifter och beställa sluter Beställaren ett avtal med EA innebärande att EA är förpliktade tillhandahålla beställd webbutbildning och Beställaren är förpliktad att erlägga vid var tid angivet pris för beställd webbutbildning, utifrån de köpevillkor som vid beställning anges av Collector Bank.