MER OM PERSONUPPGIFTER OCH GDPR

Som vi berättat samlar vi in och sparar dina personuppgifter enbart i syfte att kunna leverera den produkt du beställt av oss och/eller vårt nyhetsbrev.

Vi använder oss inte av någon form av automatiserat datorprogram för att analysera din persondata och därifrån skapa riktade insatser för exempelvis marknadsföring. I allt väsentligt kan man mer likna vår hantering av dina personuppgifter vid en gammal hederlig kundlista, om än sparad i ett ändamålsenligt affärssystem.

Delning av data

Vi använder wix.com som webbplattform, Googles G Suite som affärssystem och Tictac som utbildningsplattform.

När du gör en beställning via formuläret på vår hemsida sparas uppgifterna i vår webbplattform wix och skickas därifrån till oss varpå vi registrerar uppgifterna i G Suite. Där administrerar vi våra kundlistor vilket innebär att vi där även lägger upp den data vi samlar in när beställning görs via telefon eller mail. Administrationen sköts av Entreprenadakademins personuppgiftsansvarige, David Eberlén, som säkerställer att endast personer på företaget som är direkt berörda av personuppgifts-datan får tillgång till denna, samt att den inte lämnas ut till obehöriga. Vid förfrågan kan den ansvarige på ditt företag få veta vilka medarbetare som genomfört en viss utbildning.

 

Enligt G Suite har vi som företag kontroll över den data vi väljer att lägga in. Du kan läsa mer om hur G Suite hanterar personuppgifter här: https://privacy.google.com/businesses/

 

Du kan läsa mer om hur wix hanterar GDPR här:

https://support.wix.com/en/article/general-data-protection-regulation-gdpr

 

Vidare delar vi även data med vår utbildningsplattform Tictac. Vi lägger in den mailadress vi fått av dig för att du därigenom ska få en länk till utbildningen. När du ska registrera dig för att påbörja utbildningen måste du först godkänna vår hantering av dina personuppgifter. Detta för att säkerställa att kursdeltagare som anmälts till utbildning av sin arbetsgivare själva godkänner att vi hanterar personuppgifterna. Väl inloggad fyller du bland annat i namn och lösenord. När du avslutat utbildningen tas dina personuppgifter bort från plattformen.

Sparande, redigering och radering

När du går en utbildning hos oss sparar vi dina personuppgifter i fem år. Det gör vi för att kunna skicka dig ett nytt intyg om du tappar bort ditt. Att det är just fem år beror på branschens praxis som innebär att utbildningen generellt bör upprepas vart femte år.  

 

Som vi nämnt innebär den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att du som användare har några viktiga rättigheter. Det handlar framför allt om två saker: Dels har du rätt att få ett utdrag från oss om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig, dels har du rätt att be oss ta bort dessa uppgifter. Det sistnämnda kallas för “rätten att bli bortglömd” och innebär att vi raderar alla uppgifter vi har om dig. Om du väljer att göra det kommer vi således inte längre att kunna skicka dig ett nytt utbildningsintyg i efterhand.

Du har självklart också rätt att be oss ändra uppgifter om dig som inte stämmer.

 

För att göra något av det vi pratat om ovan är det bara att kontakta David Eberlén på mail: david@entreprenadakademin.se. Bra att känna till är också att du som privatperson har rätt att klaga hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, om du av någon anledning anser dig vara förbisedd.